Nierfalen

Een nier bestaat uit ruim één miljoen nierlichaampjes. Deze nierlichaampjels filteren het bloed en verwijderen de afvalstoffen uit het bloed. Bij nierfalen neemt het aantal nierlichaampjes af en raken de nieren onherstelbaar beschadigd. Hierdoor kunnen de nieren het bloed steeds minder goed zuiveren en treedt er extra verlies van water, zouten en voedingsstoffen op. Bij één op de 20 honden komt chronisch nierfalen voor. Honden zijn gemiddeld 6,5 jaar wanneer de aandoening wordt geconstateerd. De voortgang van nierfalen kan helaas alleen worden vertraagd. 

Verschijnselen nierfalen bij hondenNierfalen bij honden

Nierfalen bij honden kan zich in verschillende verschijnselen uiten:

  • hogere wateropname en verhoogde plasfrequentie
  • verminderde eetlust
  • onaangename adem
  • braken
  • gewichts- en/of spierverlies
  • sloomheid of depressie

Diagnose nierfalen bij honden

De diagnose nierfalen wordt gesteld aan de hand van een urineonderzoek en bloedonderzoek.

Urineonderzoek
Een urineonderzoek wordt ingezet voor het bepalen van de urineconcentratie en de hoogte van het eiwitgehalte.

Bloedonderzoek
Hiermee kunnen verhoogde gehalten giftige stoffen zoals ureum, een afbraakproduct van eiwit, aangetoond worden. Deze afvalstoffen worden normaal gesproken door de nieren uitgescheiden en komen bij een gezonde hond niet in hoge concentraties in het bloed voor. Klinische symptomen kunnen, in combinatie met bloedonderzoek en echografie, de diagnose bevestigen.

Vermoedt u nierfalen bij uw hond? Raadpleeg uw dierenarts voor het stellen van de juiste diagnose en behandeling. 

Verpakking SANIMED RenalSANIMED Renal helpt uw hond bij het vertragen van chronisch nier- of leverfalen en gaat bovendien blaasgruis tegen. SANIMED Renal is verkrijgbaar in verpakkingen van 3 kg en 12,5 kg. Klik hier voor specifieke productinformatie.